Kto w Białymstoku dostaje napiwki?

Zwyczaj dawania napiwków jest bardzo rozpowszechniony. Można go dostrzec w kilku zaledwie branżach. Co jednak sprawia, że te gałęzie rynku pracy są na tyle wyjątkowe, by pracę w nich tak powszechnie i zgodnie uznano za wartą nagradzania napiwkami?

Wręczanie napiwków można zauważyć choćby w branży hotelarskiej. W bardziej ekskluzywnych obiektach w Białymstoku, za pomoc we wniesieniu bagażu często napiwek jest czymś wręcz oczekiwanym przez pracownika hotelu. Można domniemywać, że zjawisko to ma miejsce jedynie w droższych hotelach z tego prostego względu, że nocują tam osoby bardziej zamożne, które potrafią docenić oferowaną pomoc w bardzo bezpośredni, finansowy sposób, gdyż zwyczajnie mogą sobie na to pozwolić. Napiwki wręcza się często również kierowcom taksówek. W tym przypadku akurat ma to związek raczej z ogólnym zadowoleniem klienta z wykonanej usługi oraz z ewentualnych próśb specjalnych, gdyż czasem klient jest na przykład spóźniony i prosi o szybki i sprawny transport w określone miejsce. Kolejną branżą, gdzie dawanie napiwków jest czymś bardzo popularnym, jest branża gastronomiczna. Dlatego z jednej strony opłacalna jest praca gastronomia Białystok obfituje w takie miejsca pracy. Jednak przeważnie praktyka honorowania napiwków ma związek ze stosunkowo niską wypłatą podstawową kelnerów, którzy muszą silić się na największe uprzejmości, by móc liczyć na dodatkowy zarobek w postaci właśnie napiwków.

Jak widać wręczanie napiwków tylko w określonych branżach można jakoś uzasadnić. Wiąże się to bezpośrednio z warunkami zatrudnienia lub charakterem wykonywanej pracy.

You may also like...