Body Mass Index

Do najpopularniejszych kalkulatorów służących do obliczania prawidłowej wagi ciała należy bez wątpienia Body Mass Index?

Jak obliczyć BMI?

Do określenia indexu wystarczy znać swoją wagę oraz wzrost. Wzór oparty jest na ilorazie wagi w kilogramach i wzroście podniesionym do potęgi drugiej. Otrzymany wynik wystarczy nanieść na wykres lub sprawdzić w którym przedziale się mieści:

Kategorie BMI:

< 16, 0 – wygłodzenie
16, 0–16, 99 – wychudzenie
17, 0–18, 49 – niedowaga
18, 5–24, 99 – wartość prawidłowa
25, 0–29, 99 – nadwaga
30, 0–34, 99 – I stopień otyłości
35, 0–39, 99 – II stopień otyłości
≥ 40, 0 – III stopień otyłości

BMI a ryzyko chorób

Wyniki poza wartością prawidłową wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niektórych chorób. I tak np. wartości wyższe od 25, a więc wskazujące na nadwagę lub otyłość, podnoszą możliwość zachorowania na cukrzycę, miażdżycę, czy inne choroby naczyniowo- sercowe jak np. zawał serca. Natomiast wartość niższe oprócz tego, że podnoszą ryzyko powstania chorób, mogą wskazywać na to, że osoba ta boryka się np. z problemem anoreksji.
Jak widać wskaźnik BMI może zasygnalizować istnienie bardzo poważnych problemów zdrowotnych.

 

You may also like...